Home > Uncategorized > Versoepeling bindend studieadvies is een sigaar uit eigen doos

Versoepeling bindend studieadvies is een sigaar uit eigen doos

De universiteiten zijn dan toch gezwicht voor de lobby van de studentenvertegenwoordigers om het bindend studieadvies (bsa) onmiddellijk te versoepelen. Vanwege het effect van covid op de onderwijskwaliteit en de studieomstandigheden, zou het onredelijk zijn om eerstejaars studenten voortgangseisen uit het pre-covid tijdperk op te leggen. Deze redenering is echter te kort door de bocht. De relatie tussen covid en studievoortgang is niet eenduidig. Naast negatieve effecten heeft covid ook positieve effecten op de studievoortgang. Bovendien is een versoepeling van het bsa niet in het belang van student. De studiepunten moeten ooit worden gehaald. Het is beter om dat tijdens een saaie lockdown te doen, dan straks wanneer het studentenleven weer opbloeit.

De snelle, massale transitie naar online onderwijs in het hoger onderwijs heeft vanzelfsprekend invloed op de onderwijskwaliteit. De komende tijd zal hier ongetwijfeld veel onderzoek naar worden gedaan; voor definitieve conclusies is het dus nog te vroeg. De eerste indrukken zijn echter dat de fysieke interactie tussen docent en student wordt gemist, dat online toetsing stressvol is en dat niet alle studenten een optimale studieomgeving hebben. De digitalisering van het onderwijs heeft overigens ook voordelen. Zo zijn colleges “anytime, anywhere” beschikbaar.

Bij sommige opleidingen is er een direct verband tussen covid en studievoortgang. Wanneer fysieke practica, veldwerk of praktijkstages moeten worden uitgesteld is het vanzelfsprekend dat opleidingen hun voortgangseisen aanpassen. De pandemie brengt ook meer studenten in ernstige (psychische) problemen. Examencommissies zijn gelukkig gewend om rekening te houden met persoonlijke omstandigheden wanneer zij voortgangsbeslissingen nemen. Voorstanders van een bsa-versoepeling kunnen echter niet hardmaken dat er vanwege covid een massale uitval van eerstejaars studenten dreigt die een generieke maatregel noodzakelijk maakt. De evidentie hiervoor lijkt er ook niet te zijn. Om een voorbeeld te noemen, aan de economische faculteit vande Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is het percentage eerstejaars studenten dat in de eerste onderwijsperiode alle studiepunten heeft gehaald gestegen van 40% in 2019/2020 naar 47% in 2020/2021. Ook andere opleidingen aan de EUR laten een betere studievoortgang van eerstejaarsstudenten zien.

De voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat studenten meer tijd hebben om te studeren, nu het studentenleven een minder groot beslag legt op hun tijd. Deze verklaring past bij onderwijskundig onderzoek waaruit blijkt dat “time-on-task”, en dan met name de tijd die studenten aan zelfstudie besteden, een belangrijke determinant is van studiesucces. Hoe zwaar en eentonig het studentenleven nu ook is, het lijkt erop dat veel studenten van de nood een deugd maken en hard studeren. Er is geen betere tijd dan nu om met de neus in de studieboeken te zitten. Er is toch niets anders te doen. De lol komt later weer.

Bij gebrek aan een concreet probleem waarvoor bsa-versoepeling de juiste oplossing is, is dit niets meer dan een douceurtje voor studenten. Het klinkt sympathiek, wie wil er nou niet soepel zijn voor studenten die het zwaar hebben in corona-tijd? In werkelijkheid is het echter een sigaar uit eigen doos en zullen studenten spijt krijgen wanneer ze hem aannemen. De studiepunten die na versoepeling niet worden gehaald, zullen immers later toch moeten worden ingehaald. Later, dat is dan in een tijd waarin hopelijk weer veel meer mogelijk is. Een tijd waarin studentenleven en extra-curriculaire activiteiten weer concurreren met de studie om de aandacht van de student. Studievertraging en hogere studieschulden zullen het gevolg zijn. Studenten die gebruik maken van de bsa-versoepeling zullen zich dan afvragen waarom ze in coronatijd niet harder hebben gestudeerd.

De boodschap van pleitbezorgers van bsa-versoepeling lijkt te zijn dat het begrijpelijk en vanzelfsprekend is om minder studiepunten te behalen tijdens de coronacrisis. Hiervoor ontbreekt echter overtuigende evidentie. Voor de meeste studenten en opleidingen is dit ook de verkeerde boodschap. De boodschap aan de student zou moeten zijn: we weten hoe zwaar jullie het hebben, maar hoe harder je nu studeert, hoe meer tijd je straks hebt om je te storten in feestgedruis en extra-curriculaire activiteiten. Want die horen natuurlijk bij een normaal studentenleven.

Categorieën:Uncategorized
  1. Nog geen reacties.
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s