Archief

Archive for mei, 2015

Hoezo perverse financiële prikkel?

In de discussie over het rendementsdenken in het wetenschappelijk onderwijs worden de pijlen vaak gericht op de bekostigingssystematiek. Het geld dat de universiteiten elk jaar van het Ministerie van OCW krijgen wordt bepaald op basis van een ingewikkelde berekening. Het aantal gediplomeerden dat een instelling aflevert maakt hiervan onderdeel uit. Dit is de basis voor de veel gehoorde klacht dat het huidige systeem de instellingen een perverse prikkel geeft om uit financiële overwegingen zoveel mogelijk studenten zo snel mogelijk door de opleiding heen te jagen, ten koste van de kwaliteit van het onderwijs en van het eindniveau van de afgestudeerden.

Dit beeld strookt echter niet met de feiten. Universiteiten zijn juist een dief van de eigen portemonnee wannneer ze studenten sneller laten afstuderen. De reden hiervan is dat met elk jaar dat een student sneller afstudeert de instelling € 1906 aan collegegeld misloopt. Dit bedrag weegt ruimschoots op tegen de eventuele meerkosten van een langstudeerder en het uitstel van de diplomafinanciering. De Oblomov-student die jarenlang collegegeld betaalt maar niet weet waar de campus is, is vanuit het perspectief van de instelling zeer profijtelijk, net als de sportschool-abonnee die nooit komt opdagen. Een onlangs door OCW vrijgegeven onderzoeksrapport maakt een inschatting van dit effect en toont duidelijk aan dat universiteiten een prijs betalen voor snel studeren. Helaas heeft dit rapport niet dezelfde media-aandacht gekregen als de bezetters van het Maagdenhuis.

Aan de Erasmus Universiteit was dit effect al langer bekend. Toen een aantal jaren geleden maatregelen werden genomen om het studiesucces te verbeteren, werd onder ogen gezien dat het de universiteit geld zou gaan kosten wanneer de maatregelen succesvol zouden zijn, juist vanwege de gederfde collegegelden. Kortom, die perverse financiële prikkel bestaat niet. Het voordeel van studiesucces komt voornamelijk terecht bij de student zelf, die minder tijd, collegegeld en andere kosten kwijt is aan zijn opleiding en eerder de arbeidsmarkt kan betreden.

Categorieën:Uncategorized