Home > Banken, Uncategorized > MoneYou overtreedt de regels

MoneYou overtreedt de regels

Update 29/11: intussen heeft moneyou.at de website aangepast.

Het FD publiceerde vandaag een artikel over de honger naar buitenlands spaargeld van de Nederlandse grootbanken. Ik heb mijn bedenkingen tegen deze financieringsvorm elders opgeschreven (ESB 31/8/2008 en ESB 1/4/2011). Maar DNB vindt het blijkbaar nog steeds geen probleem dat banken buitenlands spaargeld onder het Nederlandse garantiestelsel bijeen blijven harken. Deze activiteit heeft overigens weinig te maken met het depositofinancieringsgat, zoals de bankenlobby beweert, maar meer met de wens van banken om zich zo goedkoop mogelijk te financieren. Het ophalen van buitenlands spaargeld onder dekking van het Nederlandse garantiestelsel is nu eenmaal goedkoper dan het uitgeven van obligaties die wellicht ten prooi vallen aan een bail-in.

Wel maakt onze overheid zich druk over het gebruik van het Nederlandse DGS in reclameuitingen in het buitenland. Ik citeer uit een antwoord van Minister de Jager op kamervragen van Ronald Plasterk  in 2011:

Verder is relevant om op te merken dat banken, op basis van Europese regelgeving en de Wft, potentiële en bestaande depositohouders dienen te informeren welk DGS op hen van toepassing is. Tegelijkertijd geldt echter dat het een financiële onderneming op grond van artikel 3:264, lid 1, Wet op het financieel toezicht (Wft) niet is toegestaan deze informatie voor reclamedoeleinden te gebruiken. Lid 2 van dit artikel staat wel toe dat een bank in een reclame-uiting vermeldt dat op haar een vangnetregeling van toepassing is.

Indertijd is de Rabobank op de vingers getikt voor een overtreding van deze regel bij de marketing van RaboDirect in België:

Het is niet aan mij om te oordelen of de informatie die de Rabobank op haar website had opgenomen in strijd is met lid 1 van dit artikel. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet hierop toe en kan zo nodig direct of indirect corrigerend optreden. Echter, ik kan me voorstellen dat de door de vraagsteller aangehaalde tekst wervend over kan komen, en dat de tekst niet voldoende tot uitdrukking brengt dat de kosten van het DGS ten laste komen van de banken. Ook de Rabobank heeft aangegeven dat de tekst op de Belgische website van de Rabobank de suggestie wekte dat deze voor reclamedoeleinden was bedoeld. De Rabobank heeft aangegeven dat dit niet had mogen gebeuren en heeft de tekst aangepast om deze suggestie weg te nemen.

Je zou denken dat banken zich sindsdien aan de regels houden, maar dat blijkt niet het geval (niets geleerd…). Hieronder een screenshot van www.moneyou.at, de Oostenrijkse website van MoneYou (de internetspaarbank van ABN AMRO):

MoneYou

Onder de kop “Professionalität und Sicherkeit” staat bij een goedkeurend vinkje:

“Bis zu €100.000 Einlagenversicherung durch die niederländische Zentralbank.”

Dat lijkt mij in strijd met bovenstaande regels. Er had natuurlijk moeten staan:

Let op: in Nederland staan de banken onderling garant voor het spaargeld. U kunt dus geen beroep doen op de Nederlandse overheid. U dient zich ervan bewust te zijn dat er op België na geen Europees land is waar banken zo weinig eigen vermogen aanhouden ten opzichte van hun balanstotaal als Nederland.

Categorieën:Banken, Uncategorized
  1. Nog geen reacties.
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s