Home > Banken > Banken kunnen hogere belasting prima dragen

Banken kunnen hogere belasting prima dragen

Volgens de geruchten overwegen de onderhandelaars in het Catshuis een verdubbeling van de bankenbelasting. PvdA-leider Samson pleit zelfs voor een verdriedubbeling tot bijna € 1 miljard. Dit zijn goede voornemens. De enige kritiek die je hierop kunt hebben is dat de voorgestelde verhogingen nog te bescheiden zijn (zie ook een vorige blog).

Natuurlijk roepen de banken luidkeels dat deze verhoging ten koste gaat van de kredietverlening, de klant en hun kapitaalbuffers. NVB-voorzitter Boele Staal dreigt zelfs dat de kredietverlening met een factor 15 zal afnemen. Los van het gebrek aan onderbouwing is dat een ongeloofwaardig verhaal, als je nagaat hoeveel vet de banken nog op hun botten hebben. SNS topman Latenstein merkte recent op dat bankmedewerkers 10-15% te veel verdienen. En uit eerder onderzoek van het CBS blijkt dat rekening houdend met het opleidingsniveau de financiële instellingen bovengemiddeld hoog scoren op de beloning.

De onderstaande grafiek geeft weer hoe het beloningsbeleid bij banken is ontspoord. De lijnen geven het verloop van de beloning van medewerkers gedeeld door het arbeidsvolume (in arbeidsjaren), met 1977 als basisjaar (de cijfers zijn afkomstig uit de nationale rekeningen van het CBS). De blauwe lijn heeft betrekking op de banken, de rode op de gehele economie. In 2010 was de beloning per arbeidsjaar 3 keer zo hoog als in 1977 voor alle economische activiteiten, tegen 4,5 keer zo hoog in het bankwezen. De grafiek laat ook goed zien dat de sterkste stijging van de beloningen in de bancaire sector plaats vond in de tien jaar voorafgaand aan de kredietcrisis. Dit waren de jaren waarin banken alsmaar groter werden, slechte producten aan klanten gingen verkopen, profiteerden van de fiscaal gefaciliteerde huizenzeepbel en internationaal gingen avonturieren. Niet alleen de topmannen profiteerden hiervan, maar iedereen die in de sector werkzaam was. Sinds de start van de kredietcrisis is de groei er weliswaar uit, maar is het gat met de rest van de economie nog steeds even groot.

De instandhouding van deze overbetaling is niet te rechtvaardigen in een tijd waarin de regering de nullijn wil handhaven voor ambtenaren die werken in de zorg en het onderwijs en ook op andere gebieden pijnlijke bezuinigingen doorvoert. Dit heeft niets te maken met onderbuikgevoel, zoals Staal beweert, maar met een rechtvaardige verdeling van de economische pijn.

Los daarvan kun je ook op economische gronden je vraagtekens zetten bij de hoge lonen in de financiële sector. Het geeft een prikkel aan getalenteerde jonge mensen om in een sector te gaan werken waarvan het maatschappelijk nut op zijn minst ter discussie staat. Het zal ook lastig zijn om jonge mensen te motiveren voor een technische studie als de financiële sector zo goed blijft betalen. En aangezien de samenleving garant staat voor onze grote systeembanken ligt het voor de hand om het beloningsniveau in de sector te spiegelen aan de publieke sector. Het NVB-principe “private lusten als het goed gaat en publieke lasten als het fout gaat” is niet meer van deze tijd.

Het gaat om veel geld. De beloningen in het bankwezen (dwz nog exclusief verzekeraars) bedroegen in 2010 ca. € 8,5 miljard. Het reduceren van banklonen naar het niveau van de publieke sector zou dit bedrag met ongeveer € 3 miljard terugbrengen. De NVB dus moet ophouden met dreigen en werk maken van een goedkope en dienstbare financiële sector.

Categorieën:Banken

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s