Home > Banken > Een handelsnatie kan ook zonder opgeblazen banken

Een handelsnatie kan ook zonder opgeblazen banken

Als je in Nederland wil dat er iets niet gebeurt, dan zeg je dat het slecht is voor de handel. Dat is ook de strategie van Jan Sijbrand, de nieuwe directeur toezicht bij DNB, die zich in het FD mengde in de discussie over de splitsing van banken in nutsbanken en zakenbanken.

Hier volgt een lang citaat:

“Moeten banken worden gesplitst in nutsbanken en zakenbanken?
“Het is een onmogelijke structuur voor een handelsnatie als Nederland. De Nederlandse banken hebben een balanstotaal van iets meer dan € 2000 mrd. Daarvan is € 400 mrd gefinancierd met spaargeld. Daar zoek je dan activa bij in de vorm van hypotheken en bedrijfsfinanciering aan het mkb. Dan heb je een nutsbank. Wat overblijft is € 1600 mrd aan andere activa, zoals kredieten aan Nederlandse multinationals en handelsfinanciering, die gefinancierd moet worden door buitenlands spaargeld en de geld- en kapitaalmarkt. Het wordt heel moeilijk daarvoor beleggers te vinden. Je moet dat absoluut niet doen.”” ( FD, zaterdag 4 februari 2012, p. 33)

Sijbrand kiest zeker een origineel perspectief: de Nederlandse handel als rechtvaardiging voor de opgeblazen bankbalansen. Maar het is ook erg vergezocht en als analyse DNB onwaardig. Nederland is al eeuwenlang een handelsnatie; de inflatie van bankbalansen is van veel recentere datum en primair gedreven door de huizenprijzen en de fiscaliteit (hypotheekrenteaftrek) en door de stijging van verhandelbare activa (securities) op de bankbalansen. Sijbrand vermeldt niet hoeveel van die € 1600 mrd bestaan uit handelsfinanciering en kredieten aan multinationals. DNB geeft daar helaas ook geen cijfers over. Maar handelsfinanciering kan nooit de oorzaak zijn geweest voor de buitensporige groei van de financiele sector in de afgelopen twee decennia (tenzij we het beleggen in staatsobligaties van schuldenlanden ook als een vorm van handelsfinanciering gaan zien :)).

Terug naar het debat over de splitsing in nuts- en zakenbanken. De bankenlobby deed vorige week weer erg haar best om dit dossier van tafel te krijgen. Ze heeft een gemakkelijk doelwit zolang politici hervormingen van de financiele sector in deze vorm willen gieten. Zakenbanken zoals Goldman Sachs en Morgan Stanley kennen we in Nederland niet. Met een verbod op het handelen voor eigen risico (proprietary trading) en strengere kapitaaleisen komen we al een heel eind in het beheersen van de risico’s uit hoofde van investment banking activiteiten.

Dit neemt niet weg dat er in Nederland toch eens met een frisse blik naar de structuur van de financiele sector moet worden gekeken. Hoe zorgen we ervoor dat banken activiteiten ondernemen die nuttig zijn voor de Nederlandse samenleving en hoe houden we de groeihormonen van banken in bedwang. Op deze vragen geeft de bankenlobby geen antwoord. Waarom zou ze ook, zolang politici en toezichthouders deze vragen niet stellen?

Ik heb twee suggesties voor nader onderzoek. Ten eerste, kijk als politiek en toezichthouder eens kritisch naar de internationale activiteiten van onze banken. Willen we echt dat ING internationaal bankiert onder een impliciete Nederlandse overheidsgarantie? Ten tweede, kijk verder dan de abstracte Bazel toezichtmodellen en durf je een oordeel te vormen over de concrete activiteiten van banken.

Een mooi aanknopingspunt bieden de nieuwe statistieken over de kredietverlening aan niet-financiele ondernemingen die DNB sinds 2010 publiceert. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat Nederlandse banken maar voor circa € 20 mrd aan leningen aan de Nederlandse industrie hebben uitstaan. Dat is minder dan 1% van het balanstotaal! Koning Willem I zou zich in zijn graf omdraaien. In plaats daarvan financieren de banken liever de vastgoedwindhandel: € 99 mrd staan uit ter financiering van de handel in en exploitatie van onroerend goed. Geen wonder dat Sijbrand zenuwachtig wordt over de gevolgen van de vastgoedcrisis voor het bankwezen.

Categorieën:Banken
  1. Nog geen reacties.
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s