Archief

Archive for november, 2011

Monetaire financiering voor dummies

30 november 2011 Plaats een reactie

Volgens de Duitse monetaire orthodoxie is het opkopen van staatsobligaties door de ECB in strijd met het Verdrag van Maastricht. Het zou bovendien neerkomen op het aanzetten van de geldpers en de inflatie in de eurozone aanwakkeren. Het eerste is feitelijk onjuist, het tweede is in de huidige omstandigheden onzin.

Er zijn twee vormen van monetaire financiering van staatsschuld: direct en indirect. Bij directe monetaire financiering komt de staatsschuld terecht op de balans van de centrale bank. Bij indirecte monetaire financiering belanden de staatsobligaties op de balans van de geldscheppende financiële instellingen. Directe monetaire financiering kan op twee manieren ontstaan. Ofwel de centrale bank koopt staatsobligaties in de secundaire markt ofwel de overheid plaatst staatsschuld rechtstreeks bij de centrale bank. Alleen in het laatste geval is er sprake van een schending van het Verdrag van Maastricht. Dit betekent dat de ECB zonder limiet kan interveniëren in de obligatiemarkten, voor zover dit verenigbaar is met haar mandaat (prijsstabiliteit en financiele stabiliteit).

De kopersstaking in de obligatiemarkten en de deleveraging van bankbalansen die nu gaande zijn, leiden er toe dat de totale hoeveelheid indirecte monetaire financiering in de eurozone afneemt, de kredietverlening stokt en de geldhoeveelheid niet meer groeit. Vanuit het financiele stelsel ontstaat er daarmee een schadelijke deflatoire druk. Het is daarom de monetaire plicht van de ECB om deze ontwikkeling tot stilstand te brengen, via een forse kwantitatieve verruiming.

Terugkeer naar de gulden geen optie

19 november 2011 Plaats een reactie

Een korte bijdrage over een terugkeer naar de gulden op Me Judice.

Een arts die geen hulp verleent

19 november 2011 Plaats een reactie

Deze week was het dan Spanje. Een land in diepe problemen. Hier geen manipulatie van begrotingscijfers of bunga-bunga feestjes. Wel de kater van een uiteengespatte huizenzeepbel die is opgeblazen met Noord-Europees kapitaal. De Spaanse regering doet wat zij kan, maar moet nu opboksen tegen een kopersstaking in de obligatiemarkten: 7% rente en 20% werkloosheid. En de principienreiters bij de ECB laten dit gebeuren. Een arts die geen hulp verleent. Immoreel. Deze houding is schadelijker voor het aanzien van de ECB dan welke kwantitatieve verruiming dan ook.

Van Eden vs Koser Kaya

17 november 2011 Plaats een reactie

Boeiend verhoor van Maarten van Eden (ex-ING) door Fatma Koser Kaya (Commissie De Wit), vooral omdat het aantoont hoe groot de kloof is tussen bankiers en gewone mensen. Koser Kaya redeneert vanuit haar gezonde verstand dat ING toch wel erg weinig kapitaal had op zo’n gigantische balans. Van Eden blijft echter redeneren vanuit het risicogewogen Basel-raamwerk. Maar dit is een schijnwereld, zoals onderstaande grafiek van de BIS laat zien (hoge risicogewogen tier1 ratios boden schijnzekerheid). Jammer dat Koser Kaya niet heeft doorgevraagd over de risicoweging en de prikkel die dit systeem geeft om te beleggen in activa die veilig lijken, maar het niet zijn.

Categorieën:Uncategorized

Eurofuik

12 november 2011 Plaats een reactie

Geachte heer Wilders,

Wij hebben uw verzoek om een offerte uit te brengen voor een onderzoek naar de kosten en opbrengsten van een terugkeer naar de gulden in goede orde ontvangen. Tot onze spijt kunnen wij hier niet op ingaan. Als wij zouden pretenderen de economische gevolgen van een dergelijke majeure ingreep te kunnen becijferen, dan zou dat ernstige schade toebrengen aan onze internationale reputatie.

Een gedetailleerde becijfering is ons inziens ook volstrekt overbodig, omdat een eenvoudige politieke analyse aantoont dat de kosten van een herinvoering van de gulden prohibitief zijn.

Zoals u weet voorziet het Verdrag van Maastricht niet in een gemakkelijke exit uit de eurozone. De juridische consequentie van een terugkeer naar de gulden is dan ook dat Nederland uit de EU stapt. De vraag doet zich dan voor hoe de andere eurolanden op een Nederlandse alleingang zullen reageren.

Naar onze stellige overtuiging zal een dergelijk besluit zeer slecht vallen. Wanneer Nederland als sterk euroland niet langer genegen is om zwakke broeders in crisistijd bij te staan, is het ondenkbaar dat de eurolanden hun markten open zullen houden voor Nederlandse exportproducten.

Het gecombineerde effect van een waardestijging van de nieuwe gulden en van handelsrepresailles van de EU zal een slachting aanrichten onder uw exportindustrie. Kortom, uw land zit gevangen in de eurofuik. Wij raden u aan om hier op een positieve manier mee om te gaan en er samen met uw europartners het beste van te maken.

Met de meeste hoogachting,

Een gerenommeerd internationaal onderzoeksinstituut

Internetsparen woekert voort, ondanks De Wit

10 november 2011 Plaats een reactie

Terwijl de commissie De Wit graaft in het verleden, gaan banken ongegeneerd hun gang in het heden. Een triest voorbeeld is NIBC. Deze bank werd in 2008 door garanties van de Nederlandse belastingbetaler gered. Maandag maakte NIBC haar plannen bekend om in Belgie internetspaargeld op te halen via NIBC Direct. Dat Belgische spaargeld valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel, waar Nederlandse banken en uiteindelijk Nederlandse belastingbetalers garant voor staan. Als dank voor de redding verhoogt NIBC dus de Nederlandse blootstelling aan buitenlands spaargeld!

Vandaag gaf Johan Barnard, topambtenaar op het Ministerie van Financien, tijdens de verhoren van de commissie De Wit aan dat Wouter Bos in 2008 een bankrun op ING vreesde vanwege haar omvangrijke internetspaaractiviteiten. Waarmee wederom is aangetoond dat dit een linke vorm van bankieren is, zie ook dit paper in het JBF en dit artikel in ESB. Maar dat is blijkbaar geen reden voor de banken om ermee te stoppen of voor de toezichthouder om in te grijpen.

Categorieën:Banken

Knot en banken: wat houdt jullie tegen?

3 november 2011 Plaats een reactie

Na de Rabobank komt nu ook DNB met een pleidooi om het aflossen op hypotheken te stimuleren. Inhoudelijk volledig mee eens, zie deze eerdere post. De politieke reactie was voorspelbaar negatief, uit angst voor een electorale afstraffing. En toch moet Knot nu doorpakken. Als DNB constateert dat het Nederlandse bankwezen kwetsbaar is door de uit de hand gelopen hypotheekverstrekking, dan heeft DNB de verantwoordelijkheid om hier iets aan te doen. Zij kan dan geen genoegen nemen met een afwachtende houding van politici. Volgens DNB staat immers de financiele stabiliteit op het spel.

In dit geval wordt het DNB makkelijk gemaakt omdat een deel van de sector het met haar eens is. Ik verwacht dus binnenkort een herenakkoord waarin de hypotheekaanbieders verklaren om voortaan geen spaarhypotheken, beleggingshypotheken en aflossingsvrije hypotheken meer aan te bieden en DNB aankondigt om extra prudentiele maatregelen te treffen bij aanbieders die zich niet aan dit akkoord houden. Zo toont de sector haar maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel en voegt Knot de daad bij het woord.

Categorieën:Banken

Beëindig de Griekse gijzeling

2 november 2011 Plaats een reactie

Lees mijn bijdrage op Mejudice.

Categorieën:Uncategorized